ACE logo med FIT vänster 150dpi_preview
K. Anders Ericsson, Bruce Wampold, Daryl Chow, Birigit Valla, Scott D. Miller, Susanne Bargmann

bli en bättre behandlare

Achieving Clinical Excellence 
Östersund 2–4 maj 2018

Målmedveten träning och
Feedback Informed Treatment (FIT)

Är du intresserad av att hjälpa klienter må bättre?

International Center for Clinical Excellence - ICCE (Internationella Centret för Klinisk Excellens) i partnerskap med Vision HVB är stolta över att annonsera den tredje Achieving Clinical Excellence – ACE-konferensen som kommer hållas 2–4 Maj i vackra Östersund. På programmet är talare som Bruce Wampold, K. Anders Ericsson,
Scott D. Miller, Susanne Bargmann, Ulrik Elholm, Birgit Valla och Daryl Chow.

Deltagare kommer inte bara lära sig de allra senaste evidensbaserade strategierna som designats specifikt för att förbättra deras arbete och hjälpa dem uppnå sitt personliga bästa, utan de kommer också inspireras av världsledande praktiker från en rad professioner och discipliner. Dessa inkluderar psykologi, psykoterapi, musik, sport, och underhållning, och flera talare kommer att uppträda och berätta om de steg som krävs för att uppnå sitt personliga bästa, oavsett fält.

Bli bättre - bli effektivare - bli inspirerad!

ACE 2018 kommer att slå dig med häpnad! Anmäl dig här >

konferensens talare:

Bruce Wampold

Bruce Wampold är statistiker och Wisconsin - Madison universitets Patricia L.
Wolleat-professor i rådgivande psykologi och professor i klinisk psykiatri. 

Wampold är känd för att ha utvecklat den kontextuella modellen av psykoterapis
effektivitet, som är ett alternativ till den rådande, medicinska modellen av
psykoterapi.

Scott D. Miller

Scott D. Miller PhD, är doktorerad psykolog, professor, och grundaren för
Internationella Centre of Clinical Excellence (ICCE), ett internationellt konsortium
av kliniker, forskare, och utbildare som hängivit sig åt att framhäva spetskompetens i arbete med beteende och hälsa.

Doktor Miller håller i workshops och träning i USA och utomlands och hjälper
hundratals firmor och organisationer - såväl statliga som privata - i att uppnå
toppresultat. Han är en av en handfull av ”de utvalda” vars arbete, tänkande, och forskning som presenteras på den ärade ”Utvecklingen av psykoterapi”-konferensen. Hans skämtsamma och engagerande stil och nära kännedom av forskningslitteratur inspirerar praktiker, administratörer, och regelsättare göra effektiva ändringar när de levererar sina tjänster.

Birgit Valla

Birgit Valla är en norsk psykolog, avdelningschef, och en av nyckelaktörerna i att
implementera FIT i norska mentalhälsotjänster.

Birgit är ledaren för en samhällsbaserad mentalhälsotjänst som kallas Stangehjelpa, som hjälper barn, tonåringar, familjer, och vuxna i kontexten familjearbete, mental hälsa, och substansmissbruk (www.stangehjelpa.no). Hon är författaren av boken ”Videre - Hvordan psykiske helsetjenster kan bli bedre” (”Vidare - Hur mentala hälsotjänster kan bli bättre”) och har skrivit flera artiklar i norska tidningar och journaler. Birgit lär ut FIT och genomtänkt träning, och är intresserad av att se hur mentalhälsotjänster skulle se ut om vi byggde på dessa idéer, vilket är något hon jobbar på med sina kollegor inom Stangehjelpa.

K. Anders Ericsson

K. Anders Ericsson är en svensk psykolog, och professor i psykologi på Florida State University, som är vida känd som en världsledande forskare i färdighetsutveckling.

Han har skrivit flera böcker om hur de ledande personerna inom sina fält - till exempel i att minnas, musik, sport, schack, och mer därtill - uppnår sina höga prestationsnivåer genom långvarig, målmedveten träning. Ett av hans mest slående experimentresultat var att träna en student att ha ett sifferminne på över 100 siffror.

Daryl Chow

Daryl Chow PhD, är doktorerad psykolog, professor, certifierad tränare och med i
ledningsgruppen inom ICCE.

Daryl håller till i Västra Australien, tillsammans med ett färgstarkt team av praktiker som kallas ”Specialist Psychological Outreach Team” eller SPOT. Han arbetar som klinikansvarig och psykoterapeut. Även om han huvudsakligen är baserad på Henry Street Centre i Australien, åker han ändå hem till sitt hemland Singapore för att förse konsultering och intensivterapi då och då om året. Under tiden utför han forskning, kliniskt överblickande, och skriver.

Susanne Bargmann

Susanne Bargmann är en licenserad psykolog, specialist i psykoterapi, och ICCE:s huvudrådgivare, som har över 8 års erfarenhet av att jobba med CDOI/FIT med olika befolkningsgrupper.

Susanne har specialiserat sig på att arbeta med ätstörningar, och är delaktig i att organisera och lära upp i en nationell utbildning för professionella i Danmark som arbetar med ätstörningar. Hon har skrivit flera artiklar om CDOI/FIT på danska och har nyligen publicerat en artikel som diskuterar idén bakom Evidensbaserad praktik, och hur CDOI/FIT kan vara deltaktiga i att ge ännu ett sätt för att förstå detta koncept. Susanne är också hängiven åt att påverka hur professionella tänker om terapi och diagnoser.

Ulrik Elholm

Ulrik Elholm är sångare, röstcoach, och författare. Han är cand.mag. från Musikvetenskabeligt Institut med vokalisering, retorik, och audiologopedi som biämnen.

Ulrik har varit musikansvarig, coach, och musikkonsulent på Voice, X Factor, Allstars, och Gangstativerne. Han har under de senaste 20 åren hjälpt sångare, föredragshållare, tv-värdar, standupkomiker, och andra människor som uppträder. Ulrik är ett exempel på hur det inte bara är behandlare som har nytta av målmedveten, genomtänkt träning. Tillsammans med Susanne Bargmann kommer han visa vilken skillnad det kan göra att träna upp en färdighet.

Håll dig uppdaterad

Med våra ACE-nyhetsbrev >

Till alla professionella behandlare, terapeuter, socialsekreterare, läkare, HVB-personal och alla andra som jobbar med människor:

• Vill du göra ett bättre jobb?
• Vill hitta sätt att se resultat och effekterna av ditt behandlingsarbete?
• Tror du på feedback?

 
Missa då inte nästa års världskonferens i Östersund 2-4 maj 2018!